cover

Тогтоол, шийдвэрүүд

# Тогтоол шийдвэрийн нэр Тогтоол шийдвэрийн Дугаар Тогтоол шийдвэрийн огноо Төрөл Дэд төрөл
1 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (“Эрдэнэт үйлдвэр”ТӨҮГ) 202 2021-06-15 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
2 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Засгийн газрын байруудын нийтлэг үйлчилгээний газраас ХХАХҮЯ, ЗТХЯ,ЭМЯ-д) 203 2021-06-15 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
3 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (“Эрчим хүчний хөгжлийн төв”ТӨҮГазраас Монгол улсын их сургуулийн харьяа Шинжлэх ухааны сургуульд) 204 2021-06-15 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
4 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Төрийн тусгай хамгаалалттай газар) 205 2021-06-15 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
5 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Цагдаагийн ерөнхий газрын харьяа Автобааз) 206 2021-06-15 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
6 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (“Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК 207 2021-06-15 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
7 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Аймаг, нийслэлийн анхан болон давж заалдах шатны түүхийн Тамгын газрууд) 208 2021-06-15 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
8 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Ус цаг уур орчны шинжилгээний газрын харьяа байгууллагууд) 209 2021-06-15 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
9 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Дорнод аймгийн ХХААГ) 210 2021-06-15 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
10 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Дотоод хэргийн их сургууль) 211 2021-06-15 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
11 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Төрийн тусгай хамгаалалттай газар) 212 2021-06-15 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
12 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (“Дорноговь АЗЗА”) 213 2021-06-15 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
13 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (“Дипломат байгууллагын үйлчилгээ эрхлэх газар”) 214 2021-06-15 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
14 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Татварын ерөнхий газар) 215 2021-06-15 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
15 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль) 216 2021-06-15 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
16 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Завхан аймгийн ХХААГ) 217 2021-06-15 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
17 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Дорнод аймгийн ХХААГ) 218 2021-06-15 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
18 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Орхон аймгийн ХХААГ) 219 2021-06-15 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
19 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Ус цаг уур орчны шинжилгээний газрын харьяа байгууллагууд) 220 2021-06-15 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
20 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай (Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц) 221 2021-06-15 Тогтоол Шалгалт
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.